Przewaga Geco.one nad konkurencją

Image for post
Image for post

Od początku projektowania modelu biznesowego zależało nam na zdecydowanym wyróżnieniu się na tle konkurencji. Czysta wizja i przemyślany plan pomógł nam zbliżyć się do założonego celu jak nigdy wcześniej.

Początkowo testowaliśmy różne opcje kierunków którymi moglibyśmy rozwijać projekt i po wielu konsultacjach i rozmowach ostateczny model został zdefiniowany.

Image for post
Image for post

Pierwszym unikalnym rozwiązaniem jest token GEC (Gecoin) oparty o protokół ERC- 20, Ethereum, który będzie potrzebny do uruchomienia wszelkich funkcji na platformie Geco.one. Raz użyty Token GEC do zakupu usługi na platformie, będzie wypalany/niszczony bezpowrotnie. Taki model zmusi proces deflacji oraz stabilny wzrost wartości tokena GEC w perspektywie czasu.

Odnośnie tokena Gecoin, jego listingu na giełdach i otwarcia handlu.

Wszystkim nam zależy, aby od samego początku token GEC reprezentował realną wartość w momencie wejścia na giełdy. Chcąc zminimalizować ryzyko dumpingu cenowego uznaliśmy że najbezpieczniejszy dla wszystkich będzie tzw. Listing w momencie gdy będą odblokowane podstawowe funkcje na naszej platformie. Uważamy, że jest to najbardziej optymalne rozwiązanie w obecnej sytuacji.

Drugi unikalny aspekt projektu — konta PAMM

Dzięki unikalnemu talentowi i ogromnej wiedzy i doświadczeniu naszego CEO, Marcina Witusia, budujemy najbardziej konkurencyjną platformę do handlu Bitcoinem (i nie tylko) na świecie.

Jako pierwsi na świecie wprowadzamy konta PAMM na rynek kryptowalut, dzięki którym nawet amatorzy będą mieli szanse zarabiania na umiejętnościach i know-how najlepszych graczy na giełdzie. Wystarczy wybrać tradera, dodać swoje środki do jego puli i spokojnie można obserwować jego poczynania za razem analizując swoje profity.

Platforma Geco.one dostarcza również wszelkie potrzebne narzędzia do profesjonalnego tradingu.

Image for post
Image for post

Obecnie jesteśmy na etapie budowy platformy i ten proces potrwa do końca Q1 2020. Wszystkim zainteresowanych kupnem tokena GEC (Gecoin) po bardzo korzystnej cenie, polecamy założenie konta na ico.geco.one lub kontakt z zespołem przez support@geco.one

Imagine giving your money to a trader, so he can make a profit for you when he makes one for himself — introducing cryptocurrency PAMM accounts by Geco.one.

Official website: https://geco.one

White paper: https://geco.one/static/files/whitepaper.pdf

Block Explorer Address: 0xe304283C3e60Cefaf7eA514007Cf4E8fdC3d869d

Telegram: https://t.me/joinchat/J1ay7UjdQZcuAXyr2OpWnQ

Twitter: https://twitter.com/GecoOne

Facebook: https://www.facebook.com/geco.one

Medium: https://medium.com/@geco.one

Reddit: https://www.reddit.com/r/Geco_one_Gec

Email: support@geco.one

Written by

No1 Bitcoin trading platform with leverage, long & short positions, margin trading, PAMM (coming soon).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store